השירותים שלנו

השירותים שלנו
חולדות ועכברים הינם מזיקים הנחשבים לאויב מספר 1 של העולם, הם מסוג ה מזיקים המסבים את הנזק הכבד ביותר עבור בני האדם
א. נזק למזון
ב. נזק של טרפה במשק לבעלי חיים 
ג. נזק לרכוש
ד. נזק אסתטי
ה. נזק לחקלאות.
 
נזקי מכרסמים שונים

עצם הימצאותם מהווה מטרד כשלעצמו.
קשה לאמוד את הנזק הכספי שנגרם על ידי מזיקים ולכן ברוב המוסדות מבצעים כיום הדברת מזיקים על בסיס קבוע, שכן מזיקים, לצערנו, פועלים בכל ימות השנה.
בעיר – ברוב העיריות המוקד העירוני הוא שמטפל בבעיות מכרסמים בחצרות ובשטחים הציבוריים.
בבתים פרטיים – הדברת מכרסמים נעשית על-ידי הלקוח ואינה בתחום אחריותה של העירייה.
 
הדברת מזיקים הלכה למעשה
 
קוטלי מכרסמים מתחלקים לשלוש קבוצות עיקריות
1. הדברת מכרסמים על ידי חומרים מושהים בעלי פעילות איטית (כרונית) הגורמים לתמותתם לאחר 3 ימים או יותר לאחר אכילת הפיתיון.
2. הדברה על ידי חומרים אקוטיים – כלומר - בעלי רעילות גבוהה, תמותתם של  מכרסמים מתרחשת תוך 3 שעות עד יומיים לאחר אכילת הרעל.
3. הדברה על ידי חומרים נרקוטיים – כלומר, חומרים שגורמים להרדמה.
מכרסמים אינם בוחלים בכלום והינם אוכלי כל; הם מצוידים בשיניים חדות, שהולכות ומתחדדות ככל שהם מכרסמים בדברים קשים כגון רהיטים, חוטי חשמל ועוד....